Legacys gaat in Nederland krachten bundelen om ICT te moderniseren.


Het legacy vraagstuk leeft. René Penning de Vries,  het boegbeeld van de Dutch Digital Delta, initieerde in 2016 een verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een Legacy Coalitie: een samenwerkingsverband tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven om de legacy problematiek het hoofd te bieden. Meer dan 70 organisaties uit deze triple helix, publiek en privaat, hebben het belang van intensieve formele samenwerking rond dit thema onderschreven. Om deze samenwerking vorm te geven en te faciliteren is Legacys benaderd. Legacys heeft een moderne visie op formele netwerken, op ecosystemen.

In de maand maart vindt de warme overdracht plaats. Vanuit verkenning naar implementatie.

De Legacy Coalitie komt hiermee tegemoet aan de verwachting van de samenleving: moderne ICT als katalysator van innovatie en groei.

Lees het volledige nieuwsbericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *