Modernisatie
Een originele visie op legacy modernisatie.
Legacy is een probleem van alle tijden. Het vereist een permanente aandacht in sturing en structurering van IT landschappen.
 
Ook modernisatie is een continu proces. Organisaties en IT-landschappen zijn voortdurend in transitie.
De technologische en organisatorische transities vergen een speciale aanpak. Experimenteren op basis van de bestaande problematiek biedt geen soelaas. Deze gaat uit van bestaande denkkaders en juist deze denkkaders vormen de kern van alle legacy. De speciale aanpak vergt als uitgangspunt denkkaders die uitgaan alsof de transitie al voorbij is. Een moderniseringsvisie waar betrokkenen met hun IT-landschappen naar toe begeleid en meegenomen worden.
 
Legacys biedt een innovatieve en integrale benadering van uw legacy modernisatie.