Regie

Het Legacy vraagstuk als maatschappelijk probleem, in gezamenlijkheid op te lossen.

Het legacy vraagstuk is een zeer complex probleem. Technologisch, functioneel, organisatorisch, financieel, cultureel etc.. Vaak te groot om zelfstandig verantwoord op te lossen.

Het legacy vraagstuk is ook een uniform probleem. Hoewel individuele organisaties eigen legacy problemen ervaren, zijn er veel overeenkomsten te onderkennen. Resourcing problemen, financieringsvraagstukken, software analyse, strategische architectuur, technical debt, business alignment, portfoliomanagement, riskmanagement zijn allemaal elementen die in meer of mindere mate bij ieder legacy vraagstuk naar voren komen. Deze uniformiteit biedt kansen om de complexiteit te reduceren.

Het oplossen van het legacy vraagstuk is niet alleen de verantwoordelijkheid voor de individuele organisatie, maar voor de hele keten. Of liever nog; voor de hele samenleving. Partners binnen een keten moeten kunnen vertrouwen op systemen binnen de keten. Deze afhankelijkheid maakt het legacy vraagstuk een probleem voor de hele keten.
De complexiteit, de uniformiteit en het gemeenschappelijk belang vragen om samenwerking. Legacys heeft een innovatieve visie op het faciliteren van formele netwerken. Samenwerkingsverbanden gebaseerd op engagement die waarde creƫren voor alle deelnemende partijen.

Legacys is er van overtuigd dat professionele, gestructureerde en geformaliseerde samenwerking de sleutel is voor succes om dit complexe maatschappelijke relevante legacy probleem op te lossen.