Legacys gaat in Nederland krachten bundelen om ICT te moderniseren.


Het legacy vraagstuk leeft. René Penning de Vries,  het boegbeeld van de Dutch Digital Delta, initieerde in 2016 een verkenning naar de mogelijkheid en wenselijkheid van een Legacy Coalitie: een samenwerkingsverband tussen wetenschap, overheid en bedrijfsleven om de legacy problematiek het hoofd te bieden. Meer dan 70 organisaties uit deze triple helix, publiek en privaat, hebben het belang van intensieve formele samenwerking rond dit thema onderschreven. Om deze samenwerking vorm te geven en te faciliteren is Legacys benaderd. Legacys heeft een moderne visie op formele netwerken, op ecosystemen.

In de maand maart vindt de warme overdracht plaats. Vanuit verkenning naar implementatie.

De Legacy Coalitie komt hiermee tegemoet aan de verwachting van de samenleving: moderne ICT als katalysator van innovatie en groei.

Lees het volledige nieuwsbericht.

Software heeft een houdbaarheidsdatum

bedrijfscontinuiteit-verzekerd-voorpagina

Bij Elsevier deze week (week 42) de bijlage “Bedrijfscontinuïteit verzekerd” . Hierin vanzelfsprekend ook aandacht voor de een van de grootste risico's voor de bedrijfscontinuïteit, de legacy problematiek. In een interview geef ik als directeur van Legacys mijn visie op deze materie. Samen met mijn partner Gianni Balisteri, managing director van Cornerstone, vertellen we op welke wijze we gezamenlijk oplossingen bieden voor deze complexe problematiek.

lees verder

De snelste auto wordt beheerd door legacy systemen

mclaren-f1

Mooi artikel over de McLaren F1 Supercar, de snelste in serie geproduceerde auto. Hierin wordt verteld dat dit racemonster wordt beheerd met behulp van een Compaq laptop uit het begin van de jaren '90 van de vorige eeuw.

Wie durft nog te beweren dat de legacy problematiek niet cool en snel is? Legacy systemen zijn nog een cruciaal onderdeel van de maatschappij en vragen professionele aandacht. Legacys geeft ze die aandacht.

Nucleaire wapens VS draaien op legacy systemen

nucleaire-wapens-draaien-op-floppies-in-vs

Weer een opvallend artikel over ICT legacy systemen. Dit keer niet de bankensector, niet de overheid maar de Amerikaanse Defensie. Toch niet de minste op technologie gebied! Een recent onderzoeksrapport (mei 2016) in opdracht van het Congres concludeert: “Federal Agencies need to address aging legacy systems”.

ICT legacy systemen kunnen meer dan 40 oud zijn en zitten diep geworteld in moderne informatiesystemen. Systemen die we allemaal nog dagelijks gebruiken. De kennis van deze legacy systemen wordt met de week schaarser. Een terechte zorg.

Legacys ontzorgt. Met kennis van en passie voor legacy systemen zorgt Legacys voor beheer van de systemen en vakkundige ondersteuning bij een gecontroleerde migratie.

Met legacy kennis, de ICT problemen bij banken oplossen

foto-bij-blog-ict-banken

Prachtig artikel in de Correspondent. Guus Ritzen geeft een scherpe analyse van de problemen met de informatiesystemen bij banken. De legacy problematiek bij uitstek:

1. Door jarenlang onderhoud, koppelingen en systeemintegratie is de complexiteit enorm toegenomen en is het overzicht verdwenen.

2. Documentatie is niet (meer) op orde; zowel technisch als functioneel.

3. De kennis verdwijnt snel: de ontwikkelaars van het eerste uur zijn al met pensioen, hun opvolgers gaan de komende jaren.

4. De legacy systemen worden nu intensiever en anders gebruikt dan waarvoor ze ontworpen zijn.

lees verder

ICT legacy professionals in den lande, verenigt u

foto bij blog legacy specialisten

Steeds weer die verhalen in de vakbladen over de razendsnelle ontwikkelingen in de ICT. Steeds weer vragen we ons af wat de gevolgen van deze snelle ontwikkeling zijn. De politiek vraagt zich af of Nederland als kennisland bij kan blijven. Of jongeren wel voldoende kiezen voor technische vakken. Of specifiek meisjes? Zelfs in de vluchtelingen discussie komt naar voren of hierin wellicht een oplossing gevonden kan worden. Dezelfde vragen stellen we ons jaar in jaar uit. De wereld verandert nu eenmaal en de techniek verandert mee. Of andersom.

lees verder